VESEQE U RITU

  U ritu je sjala
Mese~ina blaga,
Jest, ona je pala
Kao nova snaga;

Prosula se kao
Neko staro vino,
@aba re~e patki:
" Hajd da se veselimo!"

Te je lepe re~i
I korwa~a ~ula,
I po woj se neka
Radost razasula;

Pa za ~asak tili
Kolo se uhvati
Tako, moji dragi,
Vesela vam mati!

Igraju kroz trsku,
Igraju kroz situ;
Lepo je veseqe,
Lepo je u ritu.

Gde se kolo hvata,
Znak je bratske sloge,
Kad zaigra srce,
Igrajte i noge!

A da li ima svirke?
I svirka se ~uje,
^ujem ~isto i ja,
To komarci zuje.

Igrajte, zamerke
Nema ni najmawe,
Sla|e je igrawe
Nego tugovawe.

Ja zacelo ne znam,
Je li sve tako bilo,
Ili se mozda slikaru
Samo tako snilo.

Dosta, kad je slika
Vesela i slatka,
Kako igra `aba,
Korwa~a i patka.