VELIKA DEVOJKA

  Gle kako je Jojka
Velika devojka!
Eno joj je ruka
Stigla do jabuka!

Na to Jojka dovikuje
^isto malo quta:
" Ta nisam ja velika
Ja sam podignuta!"