VE^E

  Sunce je pre{lo svoje pute
Preko neba, wiva plave,
Sad }e tice da u}ute,
A zvezdice da se jave.

Jo{ je svetla ona strana,
Jo{te zapad rumen krasi,
Kao spomen velikana,
Koj se smr}u ne ugasi.

Pastir svoju frulu la}a,
Pesma krila razavila,
Radenik se s posla vra}a,
Wega grle deca mila.

Ti{ina se blaga lije
Po seocu na{em {irom,
Ve~er ide da pokrije
Sve umorne blagim mirom.