U^IMO SE

  U~imo se, vreme nam je,
u mladosti sve se mili.
Svako seme da}e ploda
kad budemo ostarili.

Propustimo l ove dane
osta}emo duhom gwili.
Kajaw e }e biti gorko
kad budemo ostarili.

Trudimo se sada biti
telom krepki, du{om ~ili.
To }e biti i tad na{e
kad budemo ostarili.