[TA JA VIDIM

  Mala deca, mala la|a, malo more;
malo jedro i katarka nad wim gore.
Malo vetra, mali vali,mala luka;
mala krma, mala muka, mala ruka.
Sve je malo, te izgleda kao {ala;
kad je tako, nek i pesma bude mala.