SRE]A I PAMET

  Mnogi vele: " Nemam sre}e!"
Al ni jedan da se seti,
pa da katkad i to re~e
da nema - pameti.