PRVI SNEG

  Gledaj samo, gledaj samo-
Je l to {e}er, mamo?
- Nije {e}er, ~edo moje,
To je hladno, ledeno je.

Leden {e}er!- re~e Lela.
Pa to sam ja ve}em jela.
- Hajd u sobu, ludo mala!
I mati se nasmejala.