SAD JE
VE] VELIKA

  Eto vidi{, mati mila,
Sama sam se probudila,
Sama sam se ju~e svukla,
A sama sam se sad obukla,-
Je li, sad sam velika?

A kad dignem ruke gore,
One odu preko glave;
Kad bi stala na klupicu,
Videla bih preko Save,-
Velika sam, velika.

Sad }u i ja ko i seka
Dobit ve}u ~a{u mleka
I zemi~ku zdravo belu,
Al, ne polak, nego celu,-
Je li, mati, to se zna!