GOLEMA REPA

  Sejo deda repu
Odmah posle ki{e,
Porasla mu repa
Kakve nema vi{e,
Tako je to kad se seje
Odmah posle ki{e.

Tad se deda posla lati,
Pa otide repu brati.
Trza, trza- al mu trud
Be{e uzlud.

Pozva deda babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza- al mu trud
Be{e uzalud.

Pozva deda malu Julku,
Julka zgrabi babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza- al mu trud
Be{e uzalud.

Pozva Julka kucu Zujku,
Zujka zgrabi Julku,
Julka zgrabi babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza- sad mu trud
Nije bio uzalud.

Deda re~e: Evo je-
Celog jutra pevo je.
Baba polu odse~e
Da je skuva dove~e.