PTICE NA
PROZORU

  U sobi je toplo,
Pe} vaqano greje;
Na prozoru stoji
Bratac pored seje.

Glede kako zima
Napoqu se quti;
Htela bi sve `ivo
Snegom obasuti.

Ka prozoru do{le
Dve kukavne ptice,
Da mo`da je i tu
Bratac do sestrice.

Ka prozoru do{le
Pa u decu glede,
Ne pevaju, ve}em
Kao da besede:

" Nije svakom lasno
U te zimwe dane;
Koji nema krova,
Taj nema ni hrane.

Vi ne znate deco,
Rumenoga lica,
Mnogo je patnika,
I qudi i ptica.

Pomozite, ako je
Srce vam u grudma,
Vi nama pticama,
A qudi }e qudma."