PRODAJE SEJU

  Postali smo i trgovci
A nismo ni skupi;
Ja prodajem svoju seju,-
Ko }e da je kupi!

Al ja ne dam nikom drugom,
Ve} tati il mami;
A {ta vredi, nek izvole
Ocenite sami.