PREKOMERNOST

  Jedna kap bi mleka
muvi dosta bila;
u wojzi se nikad
ne bi udavila.

Al lakome muve
najradije sunu
u more od mleka,
u muzlicu punu.

Ti, {to nema{ mere
u svom mladom veku,
gledni muvu {to se
udavi u mleku.

Da i mleko {kodi,
ko bi re}i mogo!
Al otrov je, veruj,
sve {to god je mnogo.