POSLE SNA

  Zaspala je na travici
na{a mala Neda,
U snu joj se snilo da je
Rukom jela meda.

Probudi se: meda nema-
Ao, gorki jadi!-
Ona stade prste lizat
Da se malo osladi.