PLIVA^ I @ABA

  Gledala je jedna `aba
Iz prikrajka, iz blizine,
Kako neko hitro mom~e
Ve{to ska~e s trambuline.

Pa mu re~e: " To je lepo
[to si tako ve{t i ~io.
Lepo, krasno! Al to , majde,
Od mene si nau~io! "

Momak na to: " Istina je,
Ti si majstor posla toga;
I {to j dobro, nije stidno
Nau~iti - ma od koga! "