^UDNI SU TO
PILI]I

  ^udni su to pili}i,
Odmah prvih dana
Od majke se razi|u
Na desetak strana.

Ne mogu da ostanu
U dvori{tu svome,
Svako te`i nekuda
Svetu {irokome.

Tra`e ne{to, kqucaju,
Nikad se ne smire,
Sve se wima dopada,
Pa svugde zavire.

Kao da ih daleke
Prostorije zovu,
Svako bi da otkrije,
Ameriku novu.

Majka im se namu~i
I promukne, brale,
Dok prikupi u jato
Te Kolumbe male.