PAZAR

  Dobro jutro, strina- Soko!
Dobro do{li, gospon- \oko!
" Kako, kako?"
Sve polako-
Sirotiwa raja.
" A imate l jaja?"
Toga ima dosta.
" A mi stekli gosta."
E pa neka, neka;
A je l iz daleka?
" Iz Gospo|inaca;
No po{to su jajca?"
Dva nov~i}a jaje,
Tako se prodaje.
" O, ala ste skupi,
Ko }e to da kupi!"
E druk~ije nije.
" Dajte jeftinije!"

O, idite samo,
Al da se ne cenkamo:
Tri nov~i}a par,
Pa gotov pazar.
" Hajde, kad velite."
- A kolko zelite?"
" Deset bi}e dosta
Za nas i za gosta."
Al da vam se mati
I seste ne stide,
Zato }u vam dati
Jo{ i jedno pride.