NIJE PRAVO

  Nije pravo, seko
Samo sr~e{ mleko,

A sirota cica,
To joj glad golica.

I ona bi htela
Zbog napitka bela.

Tebi dade mati,
Ti }e{ cici dati.

Da budete siti
I cicuqka i ti.