NA[O JOVA
KU]ICU

  Na{o Jova ku}icu,
Uvuko se pod krov,
Otud viri, vi~u}i:
" Sad sam ja Garov."

" Ko mi pri|e, uje{}u ga"-
Tako preti mali Jova.
Al se niko ne boji
Od novog Garova.