NA LEDU

  Oj, duledu, duledu-
Ovako je na ledu.
Noge kao strele,
Teraj, braco, sele!

Veselo je, veselo,
Sve se `ivo kre}e.
Nos se malo crveni, -
Al otpasti ne}e.

Jedan leti upravo,
Drugi malo kru`i:
Svako ~eka pohvalu,
Ako je zaslu`i.

Oj, duledu, duledu,
Ovako je na ledu.
Tu je `ivot pravi, -
Dok se ne otkravi.