MATI PEVA
DETETU

  Cucu, rode, pa rode!
Ujak bere jagode;
Jagode su rumene
Kao ~edo u mene.
Jagode su slatke,
Jele bi i patke,
Pa su ve}em zinule,
Ne bi l koju skinule.
Ujak patke otera,
Puna kola dotera.
^edo moje ska~e:
" Evo me, uja~e!"