MEDENA MACA

  Evo opet prsti}
Svoj iz meda di`e
Veli: med je sla|i
Kad se s prsta li`e !

Sad je tekem medena
Na{a mala maca,
Medeni joj prsti}i
Medena usta{ca.