MALI BRATA

  Do~epo se mali brata,
o~evoga sata,
a sat je od zlata,
pa ima i vrata,
ala je to lepo!

A na uvo kad ga metne,
tad se ~uje neka zveka,
sat govori: tika- taka!
Brata misli ho}e mleka,
ala je to mudro!

Zalio ga slatkim mlekom
nekoliko puti,
brata misli, sat se najo,
pa sad zato }uti.
Al se razumemo!

Sad su puni obadvoje,
i sati} i brata,
obadvoje sada }ute,
a kad do|e tata,
al }e biti gu`ve!