MALI DIV

  Da sam sada najve}i
U svoj okolini;
Svi ste moja de~ica,
Tako mi se ~ini.

Ima qudi visokih,
Al ovakvih nema:
I moj otac sad bi mi
Bio do kolena.

Popo sam se na drvo,
To je cela tajna;
Al ta moja visina
Ne}e biti trajna.

Moram si}i, gladan sam,
Kraj }e biti hvali,
Pa }u opet, ko i pre,
Biti kepec mali.