MALA FEMA

  Svud po ku}i tra`i mati:
" Gde je Fema?Kamo Feme?"
Ne brini se, dobra majko,
nije wojzi dugo vreme!
Dok se ona vako igra,
bar }e{ imat malo mira.
Zabavqa se ona sama,
pravi cizmu od {e{ira.