Mala

  Odvi{e je mala,
A da ~itat zna;
Od sviju pismena
Tek poznaje A.

To je pismo, ju~e,
Pokazao bata -
Sva druga pismena
Woj su nepoznata.

Pa sad se u kwigu
Udubila sva
Usklikuju} ~esto:
" Evo, opet A!"