MALI GU[^AR
STEVA

  Jadni mali Steva
Pored hleba suva
Od jutra do mraka
Samo guske ~uva:
A nema ni obu}e
Ni toploga ruva.

On u sebi re|a
Svoje te{ke jade,
Re|a, re|a jade,
Pa mu na um pade:
" A bih volo da me
Ko u {kolu dade!

Ja se ne bih nikad
Po ulicama skito.
Ja bih uvek piso,
Ra~unao, ~ito."
- ^ekaj,~ekaj, Stevo,
Bi}e vaqda i to.