ARATOS TAKVE
QUBAVI

  Sestra Jeca
I wen bratac Neca
Dobili su zeca.
Sestra Jeca
I wen bratac Neca
Ba{ su luda deca!

Ve} ne znaju {ta }e s wime
U velkoj radosti;
Vuci tamo, vuci amo, -
Pucaju mu kosti.

Zeca vole, - ali kako?
Da je zecu naopako:
Bratac za rep vu}i stade
Da mu vode dade;
Za u{i ga vu~e seka
Da mu dade mleka.

Te{ko zeki, kad je pao
U te ~etir {ake!
Pa se mora ratosiqat
I qubavi take!