LISICA
I
KOKO[KA

  " Pa kako ste, prijo,
Moja draga koko?"
" Evo ve te, lijo,
Di`em se visoko."

" A gde su vam mawi,
Tako mili meni?"
" Ne brin te se za w'
Dobro su skriveni."

" Htela b' videt samo
Jesu l' }udi mirne;
A mi se ve} znamo,
Huqa ko ih dirne!"

" Ta ba{ zato, teto,
[to se dobro znamo,
Pravilo nam sveto
Da se pri~uvamo."