KUPANJE

  Ala mi je to divota
Kad se ko okupa!
- [to se ne bi kupali,
Voda nije skupa.

Moramo se kupati,
Prqav{tinu stresti,
- Ne~isto}a privla~i
R|u i bolesti.

Zato j majka spremila
Vodu, ali mlaku,
Zato je okupala
Svoga malog Laku.

A sad veli: " Cicu mi
Pustati ne smete,
Jer }e mislit da je sir,
Poje{}e mi dete.

Kucovu je slobodno,
Nek se zaigrava;
On }e Laku ~uvati
Kad legne da spava.

A stariji, Andreja,
On se ve}em svuko-
[to ga ve} ne kupaju,
^isto bi se tuko.

^ekaj, ~ekaj, Andreja,
Dok obri{u Laku,
Ti }e{ onda dobiti
Drugu vodu mlaku.

Laka }e se u kolevci
Topiti u slasti,
A {to bude snevao
Ne}e nikom kaz ti.