KOWANIK

  Mo`da bi ja jahat mogo,
Jest- al najpre treba mnogo:
Treba kowic za jahawe,
Treba sedlo za sedlawe,
Treba spreman da se popnem,
I ostruge da ga kopnem,
Treba kolan da ga stegnem,
Treba u`da da zategnem,
Treba hteti, treba smeti,
Pa da vidi{ kud se leti!