KAKO SE
DOLAZI DO ZNAWA

  Nekog nau~waka,
zaslu`na {tovawa,
pitali su: Kako j do{o
do toliko znawa?

Odgovor im dao:
" [to god nisam znao,
to sam druge pito,
il iz kwiga ~ito."