NA[ JUNAK

  Pogledajte amo,
Deco, sa svih strana,
Eto, to je na{ ~uveni
Junak od megdana.
U ruci mu kopqe,
Kome nema para
( Ni{ta zato ako je
Oklagija stara ).
O bedru mu sabqa,
Ni woj nema mane
( Slu~ajno je opasao
Sad sa desne strane ).
Na glavi mu klobuk,
S wime paradira
( Na slici se ne vidi
Da je od papira ).
I trumbetu ima
Kad treba da svira
( Dok ne stekne svoju ~etu
Sam se egzercira ).
Na avanu stoji,
Na sve strane varda, -
Ko ga pita, odgovara:
" Ja sam avan - garda! "