JUCA I KUCA

  Pokraj ~esme stoji
jedna mala Juca,
a do Juce stoji
wena mala kuca.

Dok se }upa puni
Juca gleda kucu,
pa za{to da i kuca
ne pogleda i Jucu.

Juca gleda u o~i
svojoj maloj kuci;
kuca gleda u ono
{to je Juci u ruci.