JUCA SA
VELIKOM JABUKOM

  Kuma An~a jabuku
na{oj Juci dala.
Jabuka je velika,
a Juci je mala.

Toj velikoj jabuci
u malenoj ruci
smejao se bratac wen,
zavide}i Juci.

Juca veli: " Pa neka,
to je moja sre}a;
kad pojedem jabuku,
bi}u s prsta ve}a."