ICA, MICA
I
KOLICA

  " Ala bih se ja vozila!"
Rekla mala Mica.
A Ica joj odgovori:
" Pa evo kolica!"

Br`e boqe posadi se
Mica na kolica.
Ali ko }e da je vu~e?
- Pa naravno, Ica.

Al je neve{t bio Ica,
Izvrno kolica
Pa oboje mali
Usred blata pali.

Pali pa se digli
Ali puno srama
Hteli bi da qagu
Speru suzicama.

I ne misle da se te{e-
Naravi su tvrde.
Okrenuli jednom drugom le|a,
- Vole da se srde.