GENERAL ACA

  Sad ko ne bi zavideo
Generalu Aci!
Ima {e{ir na tri roga
S generalski znaci.
Taku sabqu nemaju
Ni boqi junaci.
^izme su mu vojnici
( Naravno, pe{aci ).