DO^EKALI SMO GA

  Evo toplih dana,
evo nam divote!
Oh, prole}e slavno,
do~ekali smo te!

Sunce nas ogreva,
nebo se osmeva,
do{la nam je lasta,
i {eva nam peva.

Sestro, brate, od te,
evo sre}e nove!
Hajd mo u poqanu,
priroda nas zove!