DEDA I UNUK

  Uzo deda svog unuka,
Metno ga na krilo,
Pa uz gusle pevao mu
[to je negda bilo.

Pevao mu srpsku slavu
I srpske junake,
Pevao mu qute bitke,
Muke svakojake.

Dedi oko zablistalo,
Pa suzu proliva,
I unuku svome re~e
Da gusle celiva.

Dete gusle celivalo,
Onda pita `ivo:
" Je li, deda, za{to sam ja
Te gusle celivo? "

" Ti ne shvata{, Srp~e malo,
Mi stariji znamo:
Kad odraste{, kad razmisli{,
Kaz}e ti se samo! "