DANASKE SE
TEK IZLEGLO

  Danaske se tek izleglo
pa na quske svoje stalo;
gledaju se radoznalo
- jedna drugoj ogledalo.

Pa i jedna ka i druga
cvrku}u}i ne{to tepa:
" He, ako sam i ja taka,
ba{ sam lepa!"