^UPOGLAVAC
IZ KUTIJE

  Otvori{e kutijicu
Jawica i Nata,
Koju im je sa va{ara
Sino} dono tata.

Iz kutije isko~io
^upoglavac mali.
Pa je stao, ko da pita:
No!- [to ste me zvali?

" Zvali smo te- da nam peva{."
Htede re}i Jana,
Htede re}i, al ne mo`e
Od te{ka smejawa.

A Nata bi rado rekla:
" Ja te nisam zala!"
Al od straha stisla joj se
Ta usta{ca mala.