BRODARI NA
VEZANOM ^AMCU

  " Zbogom, majko, mi odosmo!"
" Ako bog da tako?"
" U Aziju, u Afriku
I jo{ daqe malko."

Zbogom, majko, la|a s kre}e!
Mi smo sada brodari.
[to je more tako plitko,
To ni{ta ne mari.

Iz Azije done}emo
Datula, smokava;
Iz Afrike jednog malog
Tigra ili lava.

Gde najlep{a bude cve}a
Ubra}emo t stru~ak.
Vrati}emo s jo{te danas-
I to ba{ na ru~ak.