ALA JE LEP ...

  Ala je lep
Ovaj svet,
Onde potok,
Ovde cvet;
Tamo wiva,
Ovde sad,
Eno sunce,
Evo hlad!
Tamo Dunav,
Zlata pun,
Onde trava,
Ovde `bun,
Slavuj pesmom
Quqa lug.
Ja ga slu{am
I moj drug.