ALA SU TO
GRDNE MUKE

  Ala su to grdne muke,
tako gledat u jabuke!
Jabuke su tako blizu,
samo usta da zagrizu.

A lepe su, rumene su,
a slatke su, medene su,
samo ruke da su du`e,
kad bi mogle da se pru`e!

Ala da je trska kaka,
il udica i pecaqaka;
ili vetar da nasrqa,
pa da koju dokotrqa.
Ala su to grdne muke,
tako gledat u jabuke!