ACA GU[^AR

  Jo{ sam nejak, jo{ sam mali,
Zato su mi guske dali.
Da ih ~uvam, brigu moju,
Da ostanu sve na broju.

Ako budem dobre sre}e,
Pa kad budem mom~e ve}e,
Tad }e ~uvat braca Aca,
~opor sviwa i prasaca.

Neka, neka, Bog }e dati,
Jo{ }u i to do~ekati
Da proteram kroz dolove
Same krave i volove.